Stikkord: Trosretning

  • Religion

    1. november 2012
    Religion er en fellesbetegnelse for ulike trossystemer og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mere enn det fysiske. Religioner…