Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Religion

Hva betyr Religion? Religion betyr;

Religion er en fellesbetegnelse for ulike trossystemer og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mere enn det fysiske. Religioner presenterer gjerne svar på menneskers eksistensielle undring, og inkluderer som oftest tro på Gud/Guder eller andre overfysiske vesener. Dette skiller «religion» fra «livssyn» som ikke nødvendigvis inneholder tro på noe ikkefysisk.

Begrepet «religion» er overtatt fra det latiniske «religionem» («respekt for det hellige, aktelse for gudene») via anglo-frisisk «religiun» og oldfransk, hvor den nåværende formen «religion» betød «religiøst fellesskap».

Eksempler på bruk

Religion er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Religion er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Religion har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; . Religion har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside