Stikkord: uønsket

  • Persona non grata

    14. oktober 2011
    Persona non grata (latin, flertall: personae non gratae), «uønsket person», betegner innenfor diplomatiet det forhold, at mottakerstaten ifølge Wien-konvensjonen om…