Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi
Fremmedord.org / Fremmedordbok / Latin / Persona non grata

Persona non grata

Hva betyr Persona non grata? Persona non grata betyr;

Persona non grata (latin, flertall: personae non gratae), «uønsket person», betegner innenfor diplomatiet det forhold, at mottakerstaten ifølge Wien-konvensjonen om diplomatiske relasjoner til enhver tid og uten begrunnelse kan meddele utsenderstaten, at representasjonsjefen (oftest en ambassadør) eller et hvilket som helst medlem av representasjonens diplomatiske personale er persona non grata, eller at et hvilket som helst annet medlem av representasjonens personale er uønsket. I sådanne tilfeller skal utsenderstaten enten hjemkalle den gjeldende eller bringe hans tjeneste ved representasjonen til opphør. En person kan erklæres non grata eller uønsket før ankomsten til mottakerstatens territorium.

Spørsmål om å erklære en diplomat persona non grata kan f.eks. oppstå, hvis en diplomat begår en straffbar handling i mottakerstaten, som han ikke kan straffes for etter Wien-konvensjonens immunitetsregler, se immunitet. I langt de fleste tilfeller vil utsenderstaten foregripe, at en diplomat erklæres persona non grata, ved selv å hjemkalle den gjeldende før mottakerstatens beslutning foreligger.

Personer som begår spionasje blir også gjerne erklært persona non grata.

Persona non grata (latin, flertall: personae non gratae), som bokstavelig talt betyr «en uønsket person», er et juridisk begrep som brukes innen diplomatiet, og indikerer et forbud mot en person å reise inn i landet. Det er den mest alvorlige formen for sensur som ett land kan andvende mot utenlandske diplomater, som ellers er beskyttet av diplomatisk immunitet fra arrest og andre vanlige typer rettsforfølgelse.

Eksempler på bruk

Persona non grata er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Persona non grata er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Persona non grata har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , , , . Persona non grata har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside