Stikkord: utjevne

  • Kompansere

    27. oktober 2012
    Kompensere (fra latin compensatus, «å veie en ting opp mot en annen», «å balansere») betyr å oppveie, utjevne, godtgjøre, erstatte.…