Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Kompansere

Hva betyr Kompansere? Kompansere betyr;

Kompensere (fra latin compensatus, «å veie en ting opp mot en annen», «å balansere») betyr å oppveie, utjevne, godtgjøre, erstatte.

Når man kompenserer retter man opp en forandring eller unøyaktighet. Man bruker et virkemiddel for å oppheve virkningen av det som skapte forandringen. Forandringen er oftest uønsket, og man oppnår en balanse mellom det ønskete resultatet og det man observerer. For eksempel kan man få utbetalt kompensasjon i form av ekstra lønnsbetaling for ekstra arbeid man har utført.

Eksempler på bruk

Kompansere er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Kompansere er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Kompansere har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , , . Kompansere har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside