Stikkord: valg

  • Dilemma

    12. oktober 2011
    Et dilemma (gresk: δί-λημμα «dobbelt forslag») er et valg mellom to muligheter som begge vil medføre et uønsket resultat eller ønskede…