Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Dilemma

Hva betyr Dilemma? Dilemma betyr;

Et dilemma (gresk: δί-λημμα «dobbelt forslag») er et valg mellom to muligheter som begge vil medføre et uønsket resultat eller ønskede resultater som helt eller delvis utelukker hverandre gjensidig.

Dilemmaet er noen ganger brukt som en retorisk enhet i form av «du må godta enten A eller B», hvor A og B vil være forslag som fører til en videre konklusjon. Brukt på feil måte utgjør det en falsk dikotomi – en feilslutning.

Eksempler på bruk

Dilemma er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Dilemma er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Dilemma har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , , , , , . Dilemma har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside