Fremmedord fraser

En frase er i grammatikken en betegnelse på en eller flere leksikalske enheter som fungerer som en enhet i en setning. Både ord og fraser grupperes inn i større fraser (eller konstituenter), som til slutt utgjør setningen.

Her finner du oversikt over alle fraser registrert på Fremmedord.org.

Alfabetisk
 • Vis alle
 • A
 • C
 • D
 • E
 • F
 • H
 • I
 • N
 • Q
 • S
 • V
 • Å