Altan

Hva betyr Altan? Altan betyr;

En altan (fra latin altus, «høy») er et gulv utenfor en bygning, over første etasje. Takterrasser kalles ofte altaner. En altan kan ha rekkverk, og være understøttet av søyler, buegang eller annet underbygg. Underbygget kan være et inngangsparti, bislag eller annet tilbygg, og altanen er da på taket av dette tilbygget. Dette forutsetter at tilbygget ikke er i hele hovedbygningens høyde. Altan har som oftest ikke tak, men har av og til et såkalt skjermtak (ikke del av bygningens tak). Slottsbalkongen er faktisk ikke en balkong, men en altan. Dette fordi det utendørs gulvet med rekkverk er taket på en buegang.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Altan

Gramatikk

Altan er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Altan

Altan har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Altan har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Altan er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›