Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Altan

Hva betyr Altan? Altan betyr;

En altan (fra latin altus, «høy») er et gulv utenfor en bygning, over første etasje. Takterrasser kalles ofte altaner. En altan kan ha rekkverk, og være understøttet av søyler, buegang eller annet underbygg. Underbygget kan være et inngangsparti, bislag eller annet tilbygg, og altanen er da på taket av dette tilbygget. Dette forutsetter at tilbygget ikke er i hele hovedbygningens høyde. Altan har som oftest ikke tak, men har av og til et såkalt skjermtak (ikke del av bygningens tak). Slottsbalkongen er faktisk ikke en balkong, men en altan. Dette fordi det utendørs gulvet med rekkverk er taket på en buegang.

Eksempler på bruk

Altan er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Altan er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Altan har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Altan har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside