Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Alter ego

Hva betyr Alter ego? Alter ego betyr;

Alter ego er et uttrykk fra latin som betyr «annet jeg», det vil si stedfortreder, åndelig dobbeltgjenger (person eller venn som er tenker og føler helt som en annen) eller en annen identitet eller rolle dersom en lever et dobbeltliv.

Uttrykket brukes i dag med videre betydning og synes å tilsvare alias, AKA (engelsk for Also Known As, «også kjent som») og for å beskrive velutviklede rollefigurer innen revy og teater, samt forfatteres bruk av pseudonymer.

Eksempler på bruk

Alter ego er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Alter ego er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Alter ego har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Alter ego har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.