Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Et cetera

Hva betyr Et cetera? Et cetera betyr;

Et cetera er et latinsk uttrykk som betyr «og andre ting» eller «og så videre». Det er tatt direkte fra det latinske uttrykket som bokstavelig talt betyr «og resten (av slike ting)». Et betyr «og»; cetera (flertall av ceterum/caeterum) betyr «resten».

Ettordsstavemåten «etcetera» er vanlig i bruk, og er akseptert som korrekt av flere ordbøker. Det kan også forekomme stavet et caetera eller et cætera, og er ofte forkortet til etc. Arkaiske forkortelser, mest brukt innen lovgivning, notater for matematikk og kvalifikasjoner, inkluderer &/c., &c., og &ca..

Frasen et cetera er ofte brukt for å presentere den logiske fortsettelsen av en serie beskrivelser. For eksempel i følgende setning

Vi vil trenge masse frukt: epler, bananer, appelsiner etc.
… etc.-en står for «og andre typer frukt».

Vanligvis vil alltid den forkortede versjonen etterfølges av et punktum, og er vanlig i britisk engelsk. I amerikansk engelsk skal alltid ett komma komme før etc.:

A, B, C, etc.
ikke:

A, B, C etc
Det kan være verdt å merke seg at noen forlagsstiler (spesielt i Storbritannia) ikke lenger krever foregående komma eller etterfølgende punktum. Generelt rådes skribenter til å bruke den tradisjonelle stilen hvis ikke omstendighetene tilsier noe annet.

I noen situasjoner kan ellipse («…») være stedfortreder for «et cetera» når den er brukt på slutten av en setning, som i:

Vi trenger masse frukt: epler, bananer, appelsiner …
En vanlig feilstavelse av forkortelsen er «ect.»; en vanlig feilaktig uttale er «ex cetera», og en annen vanlig feilstavelse er «et cetra».

Eksempler på bruk

Et cetera er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Et cetera er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Et cetera har ukjent opphav og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Et cetera har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.