Banner

Hva betyr Banner? Banner betyr;

Banner er en type fane, det vil si et flaggliknende kjennetegn og samlingsmerke med symboler, farger («tinkturer») og figurer fra våpenskjold og lignende. Bannere er særlig brukt som militært felttegn eller stridsmerke i krig. Heraldiske våpenbannere er opphengt i ordenskapeller for visse britiske ridderordener (se avbildningen av bannere for riddere av Tistelordenen i Edinburgh).

Et banner kan på norsk også bety en overskrift, et tekstbånd eller tekstfelt som går tvers over en avisside eller en webside, ofte som en webannonse. Banner kan dessuten brukes om reklamebannere og demonstrasjonsplakater, særlig i form av store, avlange bånd og plakater med tekst og budskap.

Ordet banner har kommet til norsk via fransk bannière fra det middelalderlatinske bannum, en omskriving av et opprinnelig germansk ord som betyr «felttegn».

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Banner

Gramatikk

Banner er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Banner

Banner har sitt opphav fra Tysk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Banner har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Banner er på andre språk.

  • Engelsk Banner
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›