Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Banner

Hva betyr Banner? Banner betyr;

Banner er en type fane, det vil si et flaggliknende kjennetegn og samlingsmerke med symboler, farger («tinkturer») og figurer fra våpenskjold og lignende. Bannere er særlig brukt som militært felttegn eller stridsmerke i krig. Heraldiske våpenbannere er opphengt i ordenskapeller for visse britiske ridderordener (se avbildningen av bannere for riddere av Tistelordenen i Edinburgh).

Et banner kan på norsk også bety en overskrift, et tekstbånd eller tekstfelt som går tvers over en avisside eller en webside, ofte som en webannonse. Banner kan dessuten brukes om reklamebannere og demonstrasjonsplakater, særlig i form av store, avlange bånd og plakater med tekst og budskap.

Ordet banner har kommet til norsk via fransk bannière fra det middelalderlatinske bannum, en omskriving av et opprinnelig germansk ord som betyr «felttegn».

Eksempler på bruk

Banner er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Banner er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Banner har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Banner har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside