Migrasjon

Hva betyr Migrasjon? Migrasjon betyr;

Migrasjon (fra latin migrātiō via mellomfransk migration, «flytte») betyr folkevandring, eller inn- og utvandring. Stort sett blir uttrykket assosiert med vandring mellom stater, men det uttrykker også flytting internt i et land.

Det er anbefalt av FNs befolkningsorganisasjon at bostedsendringen må være minst ett år for at den skal regnes som permanent og telle i statistisk sammenheng. Norge setter måletiden til et halvt år, Danmark til tre måneder.

Begrepet «sirkulær migrasjon» benyttes «som betegnelse på gjentatt migrasjon over landegrenser, gjerne med retur tilbake til opprinnelseslandet eller tilbake til et tidligere oppholdsland.»

Eksempler på bruk

  1. EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker har invitert stats- og regjeringssjefer fra berørte land til et ekstraordinært møte om migrasjon og asyl.

Gramatikk

Migrasjon er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Migrasjon

Migrasjon har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Migrasjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Migrasjon er på andre språk.

  • Engelsk migration
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›