Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Biografi

Hva betyr Biografi? Biografi betyr;

Biografi (fra gresk bios, «liv» og graphein, «skrive») er en sjanger innen litteratur og andre medier som forteller om et enkeltmennskes liv.

Biografier kan omhandle både virkelige og fiktive personer, men begrepet blir for det meste brukt om virkelige personer. Biografien skiller seg fra profiler og curriculum vitae (CV) ved at den gir en dypere innsikt i personligheten og ofte er mer intim i sin beskrivelse av personen. I tillegg til å nevne konkrete hendelser, tar en biografi normalt også for seg følelsene omkring disse hendelsene. Selvbiografier kalles også autobiografier etter latin auto, «selv».

Eksempler på bruk

Biografi er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Biografi er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Biografi har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Biografi har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside