Biografi

Hva betyr Biografi? Biografi betyr;

Biografi (fra gresk bios, «liv» og graphein, «skrive») er en sjanger innen litteratur og andre medier som forteller om et enkeltmennskes liv.

Biografier kan omhandle både virkelige og fiktive personer, men begrepet blir for det meste brukt om virkelige personer. Biografien skiller seg fra profiler og curriculum vitae (CV) ved at den gir en dypere innsikt i personligheten og ofte er mer intim i sin beskrivelse av personen. I tillegg til å nevne konkrete hendelser, tar en biografi normalt også for seg følelsene omkring disse hendelsene. Selvbiografier kalles også autobiografier etter latin auto, «selv».

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Biografi

Gramatikk

Biografi er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Biografi

Biografi har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Biografi har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Biografi er på andre språk.

  • Engelsk biography
  • Tysk biografie
  • Fransk biographie
  • Italiensk biografia
  • Spansk biografía
  • Gresk βιογραφία (viografía)
  • Kroatisk biografija
  • Russisk биография (biografiya)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›