Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Brutto

Hva betyr Brutto? Brutto betyr;

Brutto (fra latin brutus, «rå») er en modifiserende benevnelse som benyttes for å angi at en enhet beskrives før fratrekk. Brutto brukes ofte i sammenheng med netto som betyr etter fratrekk.

Det benyttes i flere sammenhenger, blant annet innen handel for å definere pris og vekt.

Eksempler på sammensetninger med bruk av begrepet brutto er:

  • Lønn: Bruttolønn er lønn før fratrekk av skatt, og andre fratrekk.
  • Vekt: Bruttovekt, er vekt inkludert emballasje.
  • BNP – bruttonasjonalprodukt
  • Bruttotonn – innen skipsmåling.
  • Bruttopris – pris inkludert alle gebyrer og normale tillegg,før evt. fradrag av rabatt.
Se også Netto,

Eksempler på bruk

Brutto er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Brutto er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Brutto har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Brutto har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside