Brutto

Hva betyr Brutto? Brutto betyr;

Brutto (fra latin brutus, «rå») er en modifiserende benevnelse som benyttes for å angi at en enhet beskrives før fratrekk. Brutto brukes ofte i sammenheng med netto som betyr etter fratrekk.

Det benyttes i flere sammenhenger, blant annet innen handel for å definere pris og vekt.

Eksempler på sammensetninger med bruk av begrepet brutto er:

 • Lønn: Bruttolønn er lønn før fratrekk av skatt, og andre fratrekk.
 • Vekt: Bruttovekt, er vekt inkludert emballasje.
 • BNP – bruttonasjonalprodukt
 • Bruttotonn – innen skipsmåling.
 • Bruttopris – pris inkludert alle gebyrer og normale tillegg,før evt. fradrag av rabatt.

Eksempler på bruk

  Det er ikke registrert eksempler på bruk av Brutto

Gramatikk

Brutto er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Brutto

Brutto har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Brutto har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Brutto er på andre språk.

 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk
 • Italiensk
 • Spansk
 • Gresk
 • Kroatisk
 • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›