Audiens

Hva betyr Audiens? Audiens betyr;

Audiens (fra latin audire «å høre» betyr «mulighet til å bli hørt») er betegnelsen på den mottagelse en høytstående person, ofte et statsoverhode, gir for eget eller andre lands borgere. Audiens omtales også som å få foretrede for en høyerestående person. Audienser omfattes av en viss høytidelighet og kan medføre et visst seremoniell.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Audiens

Gramatikk

Audiens er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Audiens

Audiens har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Audiens har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Audiens er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›