Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Audiens

Hva betyr Audiens? Audiens betyr;

Audiens (fra latin audire «å høre» betyr «mulighet til å bli hørt») er betegnelsen på den mottagelse en høytstående person, ofte et statsoverhode, gir for eget eller andre lands borgere. Audiens omtales også som å få foretrede for en høyerestående person. Audienser omfattes av en viss høytidelighet og kan medføre et visst seremoniell.

Eksempler på bruk

Audiens er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Audiens er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Audiens har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Audiens har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside