Budsjett

Hva betyr Budsjett? Budsjett betyr;

Et budsjett (fra latin bulga, «lærveske») er en oppstilling over forventede inntekter og kostnader for en virksomhet, organisasjon eller offentlig myndighet eller forvaltningsorgan i løpet av en bestemt periode, for eksempel et år. Budsjettet er et planlagt eller forventet regnskap for neste budsjettperiode. Budsjettet viser de økonomiske konsekvensene av planene for gitt budsjettperiode. Budsjett er en plan for anskaffelse og anvendelse av ressurser, samtidig som det er et viktig kontroll- og oppfølgingsverktøy i virksomhetens økonomistyring.

Uttrykket økonomiske rammevilkår viser til rammene en virksomhet må handle innenfor. Det innebærer hva som finnes til rådighet av penger i form av inntekter, tilskudd, støtteordninger; og hva slags utviklingstrekk og premisser som legges av de ulike typene inntekter og utgifter organisasjonen har.

Ordet budsjett brukes også når de økonomiske rammene er kjent på forhånd, som ved gjennomføring av et prosjekt basert på en bevilgning. Det brukes også i forbindelse med anleggsprosjekter, byggearbeid m.v.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Budsjett

Gramatikk

Budsjett er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Budsjett

Budsjett har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Budsjett har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Budsjett er på andre språk.

  • Engelsk budget
  • Tysk budget, haushaltsplans
  • Fransk budgétaire
  • Italiensk bilancio
  • Spansk presupuesto
  • Gresk
  • Kroatisk budžet
  • Russisk бюджет

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›