Vikar

Hva betyr Vikar? Vikar betyr;

Vikar er en stedfortreder som overtar et arbeid eller stilling fra en annen for en kortere tid i den andres fravær. Begrepet brukes særlig om lærervikarer i skolen, men også om vikarprester og vikarleger som kan være underordnede tjenestepersoner som overtar midlertidig for den overordnede. Vikarer er ikke nødvendigvis fagutdannet. De er heller ikke fast ansatt og får gjerne vikarlønn. Vikariatet, det vil si vikarens avtalte arbeidsperiode eller midlertidige arbeidsforhold, kan være på enkelttimer eller vare et helt arbeidsår, for eksempel ved langvarig sjukdom eller permisjon.

Ordet «vikar» kommer av det latinske vicarius som er en genitivform av vicis som betyr «veksling». Det samme ordet går igjen i ordet «vice» i sammensetninger som visepresident, viseadmiral, visekonge, visekonsul, visekorporal og så videre. Den maktglade paven Innocens 3 (1160–1216) kalte seg selv og pavestolen vicarius Christi, det vil si «Kristi stedfortreder». Vicar på engelsk betyr vanligvis sogneprest, men kan også der bety «stedfortreder», særlig som begrep i den katolske kirken.

Eksempler på bruk

  1. En vikar i en barnehage i Stavanger har fått påvist tuberkulose.

  2. I utgangspunktet vil det være lov å ansette en vikar i et nytt vikariat når det forrige er over. Dette gjelder likevel ikke hvis det er et konstant vikarbehov i virksomheten. Da vil vikaren kunne ha krav på fast ansettelse i det omfang det konstante vikarbehovet gjelder.

Gramatikk

Vikar er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Vikar

Vikar har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Vikar har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Vikar er på andre språk.

  • Engelsk Vicar/substitute/temp
  • Tysk Vicar
  • Fransk Vicaire
  • Italiensk Vicario
  • Spansk Vicario
  • Gresk
  • Kroatisk Vikar
  • Russisk викарий

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›