Collage (kollasj)

Hva betyr Collage (kollasj)? Collage (kollasj) betyr;

Collage (fra fransk coller som betyr «klistre») eller kollasj er et helhetlig bilde, som er satt sammen av mindre utklipp og materialbiter, ofte i kombinasjon med tegning eller maleri, eller utført helt digitalt. I videre forstand betegner collage alle salgs kunsteriske sammenstillinger av løse elementer, for eksempel også det å sammenføre ulike mindre tekster eller filmklipp til en sammenhengende enhet. Begrepet dekker både teknikken og det ferdige verket eller produktet.

Collageteknikken går ut på å lime inn forskjellige materialer i det samme bildet. Det kan være tøybiter, tapeter, utklipp fra trykksaker og fotografier, men også tredimensjonale biter som glassskår og taustumper. Arbeidet utføres enten ved å klippe og lime eller ved bruk av datamaskin og programvare. De første utøverne var særlig opptatt av komposisjonen og det reint formmessige og mindre av innholdet, men fordi bildene får et fantasifullt og sammensatt uttrykk, ble teknikken etterhvert ofte brukt til surrealistiske motiver.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Collage (kollasj)

Gramatikk

Collage (kollasj) er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Collage (kollasj)

Collage (kollasj) har sitt opphav fra Fransk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Collage (kollasj) har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Collage (kollasj) er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›