Croquis (kroki)

Hva betyr Croquis (kroki)? Croquis (kroki) betyr;

Croquis eller kroki (fra fransk croquis, «skisse») er raske skisser av en modell, og i noen tilfeller en aktmodell. Krokitegninger er vanligvis gjort på noen få minutter, hvoretter modellen skifter positur og en ny croquis tegnes.

De raske skissene gjør at det er lettere for modellene fordi de slipper å holde posituren lenge. Dette er også en hjelp for kunstneren fordi det hjelper dem å fokusere på de viktige elementene. Under arbeid i dette tempoet kan ikke kunstneren tegne alle detaljer, dermed lærer man å ignorere uvesentlige detaljer og konsentrere seg om det som er viktig. Croquis er også en god metode der det som tegnes ikke kan eller vil stå stille, slik som dyr og barn. Tegnemetoden bygger en basis for andre kunstformer innen billedkunst, men kan også være en kunstform i seg selv.

I moteindustrien brukes begrepet om en rask skisse av en figur, typisk ni ganger hodehøyden som er akseptable proporsjoner i denne industrien, med omtrentlige skisser av klærne. Ofte vil et stort antall skisser bli lagd for å frembringe det endelige utkastet, som så tegnes fullstendig og ferdigstilles.

Krokitegning har de hundreår inngått som en viktig øvelse for kommende billedkunstnere. Det vanligste medium er kull på papir, men dette vil kunne variere. I og med at tiden per tegning er begrenset, blir kroki en form for tempotrening, der både øye-hånd-koordinasjon, formsans og sans for hva som er vesentlig og ikke, blir skjerpet.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Croquis (kroki)

Gramatikk

Croquis (kroki) er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Croquis (kroki)

Croquis (kroki) har sitt opphav fra Fransk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Croquis (kroki) har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Croquis (kroki) er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›