Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Dikotomi

Hva betyr Dikotomi? Dikotomi betyr;

En dikotomi (fra gresk διχοτομία (dichotomia), «todeling») er noe som er delt i to. Vanligvis står de to delene i motsetning til hverandre og de to delene kan ikke være like store. Sann/falsk og svart/hvit er dikotomier. Det karakteristiske ved dikotomier er at et tredje alternativ utelukkes. Når ting deles i svart eller hvitt blir det ikke plass til gråtoner. I norsk dagligtale bruker vi ordparet enten-eller om dikotomier. Noe er enten det ene eller det andre, og ikke en mellomting. I Norge kan vi også bruke uttrykket svart-hvitt tenkning om uheldig bruk av dikotomier. Dikotomi er et uttrykk som brukes i filosofien, men er vanlig også i andre vitenskaper når det er behov for å beskrive at noe deles i to.

I botanikken brukes en dikotomi om en tvegrening eller gaffelgreining som består av to like store eller viktige grener. For eksempel har Psilotum-planter dikotome forgreninger, mens mange andre planter har forgreninger der én av grenene er større, eller forgreninger som består av flere enn to grener.

Eksempler på bruk

Dikotomi er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Et substantiv kan ha fire former. Substantiv kan bøyes i entall og flertall og i ubestemt og bestemt form.
Substantiv
Entall ubestemten dikotomi
Entall bestemtdikotomien
Flertall ubestemtdikotomier
Flertall bestemtdikotomiene

Diskusjon

Meta

Dikotomi har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Dikotomi har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside