Embargo

Hva betyr Embargo? Embargo betyr;

Embargo (fra spansk embargar, som igjen kommer fra vulgærlatin imbarricare (barra: «skranke», jf. engelsk: «bar») er betegnelsen på en reaksjonsmåte i internasjonal politikk og handel, jf. boikott. Ved embargo er det forbudt å handle med et land. Hensikten er å endre landets politikk. Embargo brukes vanligvis som et straffetiltak ved brudd på internasjonale traktater.

En av de mest kjente tilfelle av embargo var under Napoleonskrigene hvor Frankrike under Napoleon forsøkte å lamme Storbritannia økonomisk ved en embargo. Denne handelsblokaden fungerte ikke i praksis og var tildels like skadelig for de nasjonene som oppholdt den.

Embargoer kan bety begrense eller forby eksport eller import, opprette bestemte kvanta, påføre bestemte tollsatser, skatter, forby frakt eller transport med bestemte befordringsmidler, fryse eller konfiskere last, aktiva, bankinnskudd, begrense transport av særskilt teknologi eller produkter, særlig høyteknologiske, eksempelvis til CoCom under den kalde krigen.

Eksempler på bruk

  1. Etter timelange møter havarerte EU-landenes forsøk på å blir enige om en ny våpenembargo.

  2. FNs hovedforsamling oppfordrer USA til å oppheve den 46 år lange handelsembargoen mot Cuba – for 16. år på rad.

Gramatikk

Embargo er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Embargo

Embargo har sitt opphav fra Spansk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Embargo har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Embargo er på andre språk.

  • Engelsk embargo
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›