Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Kritikk

Hva betyr Kritikk? Kritikk betyr;

Kritikk kommer fra det greske krinein som betyr «å (be)dømme» eller «å kunne skjelne» (mellom sant og falsk, mellom det gyldige og det ugyldige) i etisk-politiske og juridiske sammenheng, men også rent allment. Ikke særlig presist kunne man si at det handler om evnen til at felle adekvate og riktige dommer. På norsk kan man snakke om korrekt bruk av dømmekraft. Det står i motsetning til kun å akseptere eller bare forkaste noe. Kritikk er således en vurdering eller bedømmelse, ofte av en kunstnerisk eller vitenskapelig prestasjon. Ideelt sett skal kritikk være åpent granskende, men ordet brukes i dagligtale særlig om bebreidelser og en negativ bedømmelse, for eksempel rettet mot en person, en sak eller et forhold.

Kritikk kan mer spesielt bety anmeldelse eller undersøkende omtale for eksempel av et kunstnerisk verk og gjengitt i en avis. Innen presse, kultur og politikk utgjør kritikere en egen yrkesgruppe som er organisert i Norsk kritikerlag. Ofte gis tilsvar til kritikk slik at det utløses diskusjon. Slik meningsutveksling kalles retorikk.

Eksempler på bruk

Kritikk er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Kritikk er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Kritikk har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , , , , . Kritikk har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside