Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Diskusjon

Hva betyr Diskusjon? Diskusjon betyr;

Diskusjon (fra gammelfransk discussion, fra latin discutere, «riste fra hverandre») er et ordskifte hvor forskjellige argumenter, meninger eller perspektiver på et tema blir lagt fram. En diskusjon forstås vanligvis som en saklig og høflig meningsutveksling. En diskusjon kan ende i en konklusjon. En disputt eller krangel er en hardere meningsutveksling som bærer preg av at målet for deltagerne er å vinne ordskiftet.

Eksempler på bruk

Diskusjon er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

På norsk har ethvert verb seks forskjellige former. På andre språk har verbene gjerne mange flere former. For eksempel har italienske verb nesten tjue forskjellige former, og på rikt agglutinerende språk som tyrkisk kan verbene ha millioner av forskjellige former. De seks norske verbformene er imperativ, infinitiv, presens, preteritum, perfektum partisipp og presens partisipp.
Verb
Imperativdiskuter
Infinitivdiskutere
Presensdiskuterer
Preteritumdiskuterte
Perfektum partisippdiskutert
Presens partisippdiskuterende
Et substantiv kan ha fire former. Substantiv kan bøyes i entall og flertall og i ubestemt og bestemt form.
Substantiv
Entall ubestemten diskusjon
Entall bestemtdiskusjonen
Flertall ubestemtdiskusjonene
Flertall bestemtdiskusjoner

Diskusjon

Meta

Diskusjon har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Diskusjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside