Diskusjon

Hva betyr Diskusjon? Diskusjon betyr;

Diskusjon (fra gammelfransk discussion, fra latin discutere, «riste fra hverandre») er et ordskifte hvor forskjellige argumenter, meninger eller perspektiver på et tema blir lagt fram. En diskusjon forstås vanligvis som en saklig og høflig meningsutveksling. En diskusjon kan ende i en konklusjon. En disputt eller krangel er en hardere meningsutveksling som bærer preg av at målet for deltagerne er å vinne ordskiftet.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Diskusjon

Gramatikk

Diskusjon er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Diskusjon

Diskusjon har sitt opphav fra Fransk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Diskusjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Diskusjon er på andre språk.

  • Engelsk discussion
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›