Subsidie

Hva betyr Subsidie? Subsidie betyr;

Subsidie (fra latin subsidium «hjelp, bistand, assistanse, forsterkninger (militært), reservetropper») er støtte, oftest brukt om økonomisk bidrag for å opprettholde et visst produksjonsnivå, eller for å sette i gang eller vedlikeholde eksport, mest kjent i form av støtte fra staten til en bedrift. Subsidier gis som oftest i form av direkte tilskudd fra staten, men kan også gis i det skjulte, som for eksempel i form av billig strøm eller gjennom investeringstilskudd. Medieoppmerksomhet kan også virke subsidierende, ved at bestemte geografiske områder tilgodeses mer enn andre. Hensikten kan for eksempel være å påvirke demografi eller migrasjon.

Ordet kommer opprinnelig fra romerske militære, der det gjerne betydde støttetropper. Senere kom det til å bety økonomisk støtte fra en makt til en annen, med avtale om gjentjeneste i form av militær støtte i tilfelle av en konflikt.

Eksempler på bruk

  1. Nivået på landbrukssubsidier i OECD-landene er nesten halvert de siste 30 årene, viser en ny rapport. Men nivået varierer stort, og Norge ligger på topp.

  2. Dei 680 millionane til Hurtigruten er ikkje subsidiar. Hegnar er imot slikt. Nei, det er betaling for tenester, likt når staten kjøper mattenester av bøndene.

Gramatikk

Subsidie er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Subsidie

Subsidie har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Subsidie har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Subsidie er på andre språk.

  • Engelsk subsidy
  • Tysk subvention
  • Fransk subvention
  • Italiensk sovvenzione
  • Spansk subvención
  • Gresk επιδότηση (epidótisi)
  • Kroatisk subvencija
  • Russisk субсидии (subsidii)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›