Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Subsidie

Hva betyr Subsidie? Subsidie betyr;

Subsidie (fra latin subsidium «hjelp, bistand, assistanse, forsterkninger (militært), reservetropper») er støtte, oftest brukt om økonomisk bidrag for å opprettholde et visst produksjonsnivå, eller for å sette i gang eller vedlikeholde eksport, mest kjent i form av støtte fra staten til en bedrift. Subsidier gis som oftest i form av direkte tilskudd fra staten, men kan også gis i det skjulte, som for eksempel i form av billig strøm eller gjennom investeringstilskudd. Medieoppmerksomhet kan også virke subsidierende, ved at bestemte geografiske områder tilgodeses mer enn andre. Hensikten kan for eksempel være å påvirke demografi eller migrasjon.

Ordet kommer opprinnelig fra romerske militære, der det gjerne betydde støttetropper. Senere kom det til å bety økonomisk støtte fra en makt til en annen, med avtale om gjentjeneste i form av militær støtte i tilfelle av en konflikt.

Eksempler på bruk

  1. Nivået på landbrukssubsidier i OECD-landene er nesten halvert de siste 30 årene, viser en ny rapport. Men nivået varierer stort, og Norge ligger på topp.
    OECD: Norske bønder mest subsidiert

  2. Dei 680 millionane til Hurtigruten er ikkje subsidiar. Hegnar er imot slikt. Nei, det er betaling for tenester, likt når staten kjøper mattenester av bøndene.
    Hegnars subsidierte kapitalisme

Grammatikk BETA

På norsk har ethvert verb seks forskjellige former. På andre språk har verbene gjerne mange flere former. For eksempel har italienske verb nesten tjue forskjellige former, og på rikt agglutinerende språk som tyrkisk kan verbene ha millioner av forskjellige former. De seks norske verbformene er imperativ, infinitiv, presens, preteritum, perfektum partisipp og presens partisipp.
Verb
Imperativsubsidier
Infinitivsubsidiere
Presenssubsidierer
Preteritumsubsidierte
Perfektum partisippsubsidiert
Presens partisippsubsidierende
Et substantiv kan ha fire former. Substantiv kan bøyes i entall og flertall og i ubestemt og bestemt form.
Substantiv
Entall ubestemten subsidie
Entall bestemtsubsidien
Flertall ubestemtsubsidier
Flertall bestemtsubsidiene

Diskusjon

Meta

Subsidie har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Subsidie har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside