Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Doktrine

Hva betyr Doktrine? Doktrine betyr;

En doktrine (fra latin doctrina, «undervise, instruere, lære, kunnskap») er en læresetning eller lære:

  • Innen religion er en doktrine læresetninger (dogmer) praktisert av en kirke.
  • I utenrikspolitikk er doktrine en samling aksiomer som er et fundament for en stats utenrikspolitikk. Doktrine viser her til en konsistent samling handlinger utført av nasjonen. Ofte har doktriner i denne sammenhengen blitt oppkalt etter opphavspersonen; eksempler er Monroe-doktrinen, Stimson-doktrinen, Truman-doktrinen og Brezjnev-doktrinen.
  • Militært sett er doktrine en etablert prosedyre for å håndtere en kompleks militæroperasjon. Et eksempel er taktisk doktrine, som innebærer hva slags manøver som utføres av hva slags soldater, og med hva slags våpen som den fremgangsmåten som i utgangspunktet utføres i et angrep. Eksempler på militær doktrine er Blitzkrieg fra andre verdenskrig og mutually assured destruction fra den kalde krigen.

Eksempler på bruk

  1. Den nye strategiske doktrinen fra president George W. Bush vil vekke mer diskusjon enn tilfredshet, og det burde ikke komme overraskende på amerikanerne. Dokumentet, som ble overlevert Kongressen i forrige uke i samsvar med en lovbestemmelse fra 1986, inneholder endel nye prinsipper som ikke kan forfektes av særlig mange nasjoner uten at sentrale elementer i folkeretten blir alvorlig, kanskje avgjørende, svekket.
    Ny doktrine fra USAs president

Grammatikk BETA

Et substantiv kan ha fire former. Substantiv kan bøyes i entall og flertall og i ubestemt og bestemt form.
Substantiv
Entall ubestemten doktrine
Entall bestemtdoktrinen
Flertall ubestemtdoktriner
Flertall bestemtdoktrinene

Diskusjon

Meta

Doktrine har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Doktrine har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside