Endogami

Hva betyr Endogami? Endogami betyr;

Endogami (fra gresk endo, «innenfor», gami, «eksteskap») refererer til en regel eller lov om at en gruppe utelukkende kan gifte seg innenfor gruppen. Gruppen, kan i denne forbindelse for eksempel være en bestemt klan, kaste, stamme, religion eller nasjon. De fleste samfunn utøver en form for endogami i mer eller mindre streng utgave. Det indiske kastesystemet er basert på en meget streng versjon av endogami, hvor man kun kan gifte seg innenfor sin egen kaste. Andre kjente grupper som praktiserer endogami er ortodokse jøder, Amish, Jehovas vitner med flere.

Endogami praktisert over flere generasjoner i for liten en befolkning kan føre til innavl og genetisk degenerasjon.

Det motsatte av endogami er eksogami.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Endogami

Gramatikk

Endogami er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Endogami

Endogami har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Endogami har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Endogami er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›