Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Endogami

Hva betyr Endogami? Endogami betyr;

Endogami (fra gresk endo, «innenfor», gami, «eksteskap») refererer til en regel eller lov om at en gruppe utelukkende kan gifte seg innenfor gruppen. Gruppen, kan i denne forbindelse for eksempel være en bestemt klan, kaste, stamme, religion eller nasjon. De fleste samfunn utøver en form for endogami i mer eller mindre streng utgave. Det indiske kastesystemet er basert på en meget streng versjon av endogami, hvor man kun kan gifte seg innenfor sin egen kaste. Andre kjente grupper som praktiserer endogami er ortodokse jøder, Amish, Jehovas vitner med flere.

Endogami praktisert over flere generasjoner i for liten en befolkning kan føre til innavl og genetisk degenerasjon.

Det motsatte av endogami er eksogami.

Eksempler på bruk

Endogami er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Endogami er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Endogami har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Endogami har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.