Eksogami

Hva betyr Eksogami? Eksogami betyr;

Eksogami (fra gresk exo, «innenfor», gami, «eksteskap») refererer til en regel eller lov om at en gruppe utelukkende kan gifte seg utenfor gruppen. Gruppen, kan i denne forbindelse for eksempel være en bestemt klan, kaste, stamme, religion eller nasjon. Sannsynligvis er slik praksis basert på ønsket om å unngå blodskam og innavl.

Det motsatte av eksogami er endogami.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Eksogami

Gramatikk

Eksogami er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Eksogami

Eksogami har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Eksogami har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Eksogami er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›