Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Ergo

Hva betyr Ergo? Ergo betyr;

Ergo (latin: derfor, altså, følgelig) brukes for å konkludere et argument. Ergo forbindes ofte med filosofen René Descartes utsagn: «Cogito ergo sum» som betyr «jeg tenker, derfor er jeg».

Eksempler på bruk

Ergo er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Ergo er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Ergo har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , , . Ergo har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.