Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Etikk

Hva betyr Etikk? Etikk betyr;

Etikk (fra gresk ethos, «sedelig») eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».

Etikk er den norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Et individs etikk kan være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst eller filosofisk grunnlag: læren om rett og galt. Det finnes ulike etiske teorier som vektlegger ulike ting når «det som er rett» skal bedømmes. Etikken kan grovt sett deles inn i fire grener: metaetikk, normativ etikk, deskriptiv etikk og anvendt etikk.

Eksempler på bruk

Etikk er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Etikk er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Etikk har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Etikk har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside