Etikk

Hva betyr Etikk? Etikk betyr;

Etikk (fra gresk ethos, «sedelig») eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».

Etikk er den norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Et individs etikk kan være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst eller filosofisk grunnlag: læren om rett og galt. Det finnes ulike etiske teorier som vektlegger ulike ting når «det som er rett» skal bedømmes. Etikken kan grovt sett deles inn i fire grener: metaetikk, normativ etikk, deskriptiv etikk og anvendt etikk.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Etikk

Gramatikk

Etikk er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Etikk

Etikk har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Etikk har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Etikk er på andre språk.

  • Engelsk ethics
  • Tysk ethic
  • Fransk éthique
  • Italiensk etica
  • Spansk ética
  • Gresk δεοντολογία (deontología)
  • Kroatisk etika
  • Russisk этика (etika)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›