Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi
Fremmedord.org / Fremmedordbok / Latin / Kult (kultus)

Kult (kultus)

Hva betyr Kult (kultus)? Kult (kultus) betyr;

Kult eller kultus (fra latin colere, «å dyrke») er religion omsatt i rituell handling og handler om den praktiske utøvelsen av religionen. Kult eller kultus er en rituell handling rettet mot det hellige, for eksempel en gudstjeneste. Kult eller kultus kan også være nesegrus beundring og forguding av en person.

En kult utøves som regel av flere i fellesskap og er uttrykk for ærefrykt, respekt, takknemlighet eller frykt for guder eller overmenneskelige vesener, som helgener eller forfedreånder. Kultiske handlinger kan være lesing eller resitasjon av hellige tekster, sang, dans, hellige måltider eller forskjellige typer offer eller oppvartning. Slike elementer i en kult kan være en liturgi som i en kristen gudstjeneste eller mahayana-buddhistiske ritualer.

Eksempler på bruk

Kult (kultus) er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Kult (kultus) er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Kult (kultus) har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Kult (kultus) har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside