Kult (kultus)

Hva betyr Kult (kultus)? Kult (kultus) betyr;

Kult eller kultus (fra latin colere, «å dyrke») er religion omsatt i rituell handling og handler om den praktiske utøvelsen av religionen. Kult eller kultus er en rituell handling rettet mot det hellige, for eksempel en gudstjeneste. Kult eller kultus kan også være nesegrus beundring og forguding av en person.

En kult utøves som regel av flere i fellesskap og er uttrykk for ærefrykt, respekt, takknemlighet eller frykt for guder eller overmenneskelige vesener, som helgener eller forfedreånder. Kultiske handlinger kan være lesing eller resitasjon av hellige tekster, sang, dans, hellige måltider eller forskjellige typer offer eller oppvartning. Slike elementer i en kult kan være en liturgi som i en kristen gudstjeneste eller mahayana-buddhistiske ritualer.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Kult (kultus)

Gramatikk

Kult (kultus) er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Kult (kultus)

Kult (kultus) har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Kult (kultus) har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Kult (kultus) er på andre språk.

  • Engelsk Cult
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›