Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi
Fremmedord.org / Fremmedordbok / Latin / Fakultet (utdanning)

Fakultet (utdanning)

Hva betyr Fakultet (utdanning)? Fakultet (utdanning) betyr;

Et fakultet (fra latin facults, «styrke», «evne») er normalt en underavdeling av et universitet som er rettet mot forskning og undervisning i en gruppe relaterte fag, som for eksempel det juridiske fakultet eller det odontologiske fakultet.

Det styres av en valgt eller ansatt leder, dekanus (feminin form dekana), og har også en eller flere valgte eller ansatte nestledere, prodekaner. Vanligvis er et fakultet sammensatt av institutter som har mer fagspesifikke ansvarsområder. En viktig oppgave for et fakultet er å kontrollere og administrere eksamener, inkludert innvilgning av akademiske grader som bachelor, master og doktorgrader. Flere typer fakulteter er primært rettet mot utdanning for rekruttering til profesjoner som tannlege (odontologi), lege (medisin), og psykolog (psykologi).

Tradisjonelt dannet samlingen av alle dekanene ved et universitet kjernen i styret for universitetet, et kollegium sammensatt av en valgt rektor pluss valgte ledere for hver faggruppe sammen med representanter for andre grupper som studenter og ikke-vitenskapelig ansatte. Denne praksisen er nå i Norge endret med den siste revisjonen av lov for universiteter og høyskoler.

Ett unntak i Norge er Menighetsfakultetet, som er et selvstendig fakultet uten tilknytning til et universitet.

Eksempler på bruk

Fakultet (utdanning) er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Fakultet (utdanning) er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Fakultet (utdanning) har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Fakultet (utdanning) har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside