Fakultet (utdanning)

Hva betyr Fakultet (utdanning)? Fakultet (utdanning) betyr;

Et fakultet (fra latin facults, «styrke», «evne») er normalt en underavdeling av et universitet som er rettet mot forskning og undervisning i en gruppe relaterte fag, som for eksempel det juridiske fakultet eller det odontologiske fakultet.

Det styres av en valgt eller ansatt leder, dekanus (feminin form dekana), og har også en eller flere valgte eller ansatte nestledere, prodekaner. Vanligvis er et fakultet sammensatt av institutter som har mer fagspesifikke ansvarsområder. En viktig oppgave for et fakultet er å kontrollere og administrere eksamener, inkludert innvilgning av akademiske grader som bachelor, master og doktorgrader. Flere typer fakulteter er primært rettet mot utdanning for rekruttering til profesjoner som tannlege (odontologi), lege (medisin), og psykolog (psykologi).

Tradisjonelt dannet samlingen av alle dekanene ved et universitet kjernen i styret for universitetet, et kollegium sammensatt av en valgt rektor pluss valgte ledere for hver faggruppe sammen med representanter for andre grupper som studenter og ikke-vitenskapelig ansatte. Denne praksisen er nå i Norge endret med den siste revisjonen av lov for universiteter og høyskoler.

Ett unntak i Norge er Menighetsfakultetet, som er et selvstendig fakultet uten tilknytning til et universitet.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Fakultet (utdanning)

Gramatikk

Fakultet (utdanning) er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Fakultet (utdanning)

Fakultet (utdanning) har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Fakultet (utdanning) har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Fakultet (utdanning) er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›