Dekanus

Hva betyr Dekanus? Dekanus betyr;

Dekanus (fra latin decanus, eg. «leder for ti soldater») er en betegnelse med en rekke betydninger. Blant annet brukes betegnelsen om en person som leder et fakultet ved et universitet, og som er valgt av og blant de vitenskapelig ansatte (normalt professorene). Det brukes i en del land om en kirkelig embetsmann som leder prestene i et distrikt eller et domkapittel. Det er også brukt på lederen for kardinalkollegiet i Den katolske kirke. Dekanus er maskulin form; den feminine er dekana. Ordet blir på norsk i nyere tid av og til også skrevet dekan.

Ved universiteter er det vanlig at dekanen har en valgt stedfortreder. Denne blir da betegnet som prodekan (også skrevet prodekanus/prodekana), på samme måte som prorektor ofte er tittelen på rektors stedfortreder. Det latinske ordet pro kan bl.a. bety «på vegne av» eller «i stedet for». Dekaner kan i Norge bli nominert av både studenter og ansatte.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Dekanus

Gramatikk

Dekanus er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Dekanus

Dekanus har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Dekanus har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Dekanus er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›