Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Dekanus

Hva betyr Dekanus? Dekanus betyr;

Dekanus (fra latin decanus, eg. «leder for ti soldater») er en betegnelse med en rekke betydninger. Blant annet brukes betegnelsen om en person som leder et fakultet ved et universitet, og som er valgt av og blant de vitenskapelig ansatte (normalt professorene). Det brukes i en del land om en kirkelig embetsmann som leder prestene i et distrikt eller et domkapittel. Det er også brukt på lederen for kardinalkollegiet i Den katolske kirke. Dekanus er maskulin form; den feminine er dekana. Ordet blir på norsk i nyere tid av og til også skrevet dekan.

Ved universiteter er det vanlig at dekanen har en valgt stedfortreder. Denne blir da betegnet som prodekan (også skrevet prodekanus/prodekana), på samme måte som prorektor ofte er tittelen på rektors stedfortreder. Det latinske ordet pro kan bl.a. bety «på vegne av» eller «i stedet for». Dekaner kan i Norge bli nominert av både studenter og ansatte.

Eksempler på bruk

Dekanus er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Dekanus er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Dekanus har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; . Dekanus har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside