Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Franchising

Hva betyr Franchising? Franchising betyr;

Franchising (av fransk, franc, egentlig «(avgifts)frihet») er en forretningsmodell hvori en person med en forretningsidé (franchisor, «franchisegiver») lisensierer varemerker, produkter og forretningsmetoder til en forretningsutøver (franchisee, «franchisetaker») mot en avtalefestet avgift.

Franchising er en metode for distribusjon av helhetlige forretningskonsepter. Dette skjer gjennom et avtalefestet, tidsbestemt partnerskap mellom to selvstendige parter hvor franchisegiver eier, utvikler, tester og dokumenterer et komplett forretningskonsept som hun eller han gir en lokal driver, en franchisetaker, rett til å etablere og drive.

Franchisegiver er forpliktet til å overføre nødvendig kunnskap og gi løpende støtte til franchisetaker i avtaleperioden.

Eksempler på bruk

Franchising er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Franchising er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Franchising har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Franchising har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside