Franchising

Hva betyr Franchising? Franchising betyr;

Franchising (av fransk, franc, egentlig «(avgifts)frihet») er en forretningsmodell hvori en person med en forretningsidé (franchisor, «franchisegiver») lisensierer varemerker, produkter og forretningsmetoder til en forretningsutøver (franchisee, «franchisetaker») mot en avtalefestet avgift.

Franchising er en metode for distribusjon av helhetlige forretningskonsepter. Dette skjer gjennom et avtalefestet, tidsbestemt partnerskap mellom to selvstendige parter hvor franchisegiver eier, utvikler, tester og dokumenterer et komplett forretningskonsept som hun eller han gir en lokal driver, en franchisetaker, rett til å etablere og drive.

Franchisegiver er forpliktet til å overføre nødvendig kunnskap og gi løpende støtte til franchisetaker i avtaleperioden.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Franchising

Gramatikk

Franchising er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Franchising

Franchising har sitt opphav fra Fransk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Franchising har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Franchising er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›