Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Friksjon

Hva betyr Friksjon? Friksjon betyr;

Friksjon (fra latin frictionem, «gnisse, gnikke, gni») er den komponentvektoren av kontaktkrafta mellom to legemer i kontakt med hverandre som motvirker den relative bevegelsen mellom dem. Den andre komponentvektoren, som står vinkelrett på friksjonen og den relative bevegelsen, kalles normalkrafta. Det er elektriske krefter mellom atomene i kontaktflata som er årsaken til kontaktkreftene. Av praktiske grunner blir friksjonen som regel sett på som en egen kraft.

Det er friksjon som gjør at vi i det hele tatt klarer å bevege oss fremover og at spikern sitter fast i veggen.

Eksempler på bruk

Friksjon er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Friksjon er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Friksjon har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Friksjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside