Friksjon

Hva betyr Friksjon? Friksjon betyr;

Friksjon (fra latin frictionem, «gnisse, gnikke, gni») er den komponentvektoren av kontaktkrafta mellom to legemer i kontakt med hverandre som motvirker den relative bevegelsen mellom dem. Den andre komponentvektoren, som står vinkelrett på friksjonen og den relative bevegelsen, kalles normalkrafta. Det er elektriske krefter mellom atomene i kontaktflata som er årsaken til kontaktkreftene. Av praktiske grunner blir friksjonen som regel sett på som en egen kraft.

Det er friksjon som gjør at vi i det hele tatt klarer å bevege oss fremover og at spikern sitter fast i veggen.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Friksjon

Gramatikk

Friksjon er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Friksjon

Friksjon har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Friksjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Friksjon er på andre språk.

  • Engelsk Friction
  • Tysk Reibung
  • Fransk Friction
  • Italiensk Attrito
  • Spansk Fricción
  • Gresk
  • Kroatisk Trenje
  • Russisk трение

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›