Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Adjuvant

Hva betyr Adjuvant? Adjuvant betyr;

Adjuvant (også adjuvans) (fra latin adjuvare, «hjelpe», «støtte») betegner en substans, oftest farmakologisk eller immunologisk, som modifiserer og forsterker effekten av andre substanser (f.eks virkesoff i vaksiner), mens et adjuvant i seg selv har få, om noen, direkte virkning gitt alene.

Forskjellige typer adjuvanter inkluderer:

  • Farmasøytisk adjuvant
  • Immunologisk adjuvant
  • Hormonadjuvant
  • Sprøytemiddeladjuvant (landbruk)

På norsk brukes adjektivet adjuvant innen medisin om en forsterkende eller kompletterende terapi. Adjuvant terapi er da en behandling som kommer i tillegg til hovedbehandlingen. Et eksempel på adjuvant terapi kan være bruk av Tamoxifen i forbindelse med brystkreft.

Det er forsket lite på adjuvanter i mat, næringsmidler og miljø, men man kjenner til eller mistenker at forskjellige substanser kan ha adjuvant effekt i forhold til f.eks anlegg for atopisk sykdom. Eksempler på dette kan være dieseloljeprodukter og utslipp av forbrente dieselprodukter, tobakksrøyking og tobakksrøyk.

Eksempler på bruk

Adjuvant er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Adjuvant er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Adjuvant har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Adjuvant har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside