Gründer

Hva betyr Gründer? Gründer betyr;

En gründer (fra tysk, «grunnlegger») er en person som har tatt initiativ til å starte et selskap eller en virksomhet, og som svarer for deler av, eller hele den risiko som er involvert i foretaket. I dagens norsk oppfattes gjerne en gründer som en som etablerer eller starter opp et foretak. På andre språk brukes også ordet entreprenør, et ord som hos oss gjerne forbindes med et firma innen byggebransjen.

Vanligvis brukes ordet om noen som har etablert en ny virksomhet for å tilby et produkt eller en tjeneste, enten det er for profitt eller ikke. Gründere har ofte en sterk tro på en sjanse som byr seg i markedet og er villig til å ta en høy grad av personlig, profesjonell eller finansiell risiko for å få realisert muligheten.

Seriegründere er da personer som har etablert ny virksomhet en rekke ganger, og ved sin erfaring og opplevelser dermed kan sies å ha utviklet en særskilt kompetanse på dette området.

På norsk hadde ordet gründer opprinnelige en rent negativ betydning. Det har sin opprinnelse i de såkalte Gründerjahre i Tyskland etter grunnleggelsen av det tyske keiserrike, da en stor økonomisk vekst gav rom for spekulative investeringer.

Definisjoner av gründer

 • En gründer er en person som organiserer og styrer et foretak, vanligvis med en betydelig grad av initiativ og risiko.
 • En gründer er en beslutningstaker hvis hele rolle springer ut av hans årvåkenhet overfor hittil ubemerkede økonomiske muligheter (Kirzner 1973).
 • En gründer bruker tilgjengelige ressurser på nye måter. (Schumpeter 1934).
 • Gründer betegner en manufakturleder i manufakturer, bonden i jordbruket, og handelsmannen i handel; og i almenhet i de tre bransjer, en person som påtar seg umiddelbart ansvar, risiko, og ledelse av et industrielt selskap, enten det er ved egen eller lånt kapital. (Say 1803).
 • En gründer etablerer – gjennom skjønnsmessige vurderinger av prosesser, ideer og goder – en likevekt, ved å påta seg den risiko og usikkerhet som er forbundet med et økonomisk samfunn (Cantillon 1755).

Eksempler på bruk

  Det er ikke registrert eksempler på bruk av Gründer

Gramatikk

Gründer er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Gründer

Gründer har sitt opphav fra Tysk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Gründer har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Gründer er på andre språk.

 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk
 • Italiensk
 • Spansk
 • Gresk
 • Kroatisk
 • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›