Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Monument

Hva betyr Monument? Monument betyr;

Med monument (fra latin «monere», som betyr «å påminnes» eller «å advare») forstås normalt et minnesmerke over en person eller hendelse. Innen kunsthistorie brukes gjerne en bredere definisjon, hvor enhver menneskeskapt gjenstand over en gitt størrelse kalles et monument. Innen arkeologi brukes begrepet enda bredere, om enhver menneskeskapt gjenstand som er av arkeologisk interesse, fra mynter til store byggverk.

Eksempler på bruk

Monument er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Monument er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Monument har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Monument har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside