Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Haptikk

Hva betyr Haptikk? Haptikk betyr;

Haptikk (fra gresk ἅπτω (ápto̱), «jeg festes til», «jeg berør») er læren om berøring og om kommunikasjon ved berøring, særlig hvordan vi bruker hender og fingrer når vi utforsker omgivelsene, og om hvordan vi bruker følesansen når vi håndterer redskaper og objekter i omverdenen.

Den innbefatter både det vi sanser når vi forholder oss passive til tingene, og det vi sanser når vi beveger oss og handler.

Eksempler på bruk

Haptikk er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Haptikk er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Haptikk har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Haptikk har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside