Karneval

Hva betyr Karneval? Karneval betyr;

Karnevalet viser til ulike aktiviteter i perioden før inngangen til fastetiden, 40 dager før 1. påskedag. Karnevalet kan inneholde prosesjoner, maskerader, ball, musikk og fester innendørs og utendørs. Inngangen til karnevalperioden er vanligvis 11. november med opphold i romjulen, men det er ulikt hvor tydelig det markeres. Andre regner at karnevalsperioden begynner fra Hellig Tre Kongers dag. Høydepunktene legges til de to eller tre siste ukene før fasten, med store prosesjoner eller operaball på dagene før fastelaven. Avslutningen er alltid på fetetirsdag, med askeonsdag som den første dagen etter karnevalet.

Karnevalstradisjonen står sterkt i romersk-katolske sfære, men karneval feires også i ortodokse og protestantiske områder, med store geografiske variasjoner. Hovedskillet går på om det legges vekt på gateparadene eller på ball og maskerade, selv om elementer av utkledning og dans gjenfinnes i alle land som pleier tradisjonen. På grunn av tilhørigheten til påske og faste, er det ingen karneval i tradisjonell forstand i land som ikke har innført kristendommen.

Karnevalet er en folkelig fest som ikke har noen plass i liturgiske kalendrer eller kirkeårsliturgier, og kalles noen ganger for den femte årstid. Det er heller ikke del av fastetiden. Men dagene har antitetisk tilknytning til fastetiden ved sitt iboende budskap om den tilskyndende faste.

Karneval er et overskuddsfenomen, og ble av selvsagte årsaker ikke feiret under første og andre verdenskrig, under depresjonen i 1930-årene og så videre. Tradisjonen fikk en knekk i mange land, slik at en generasjon av mennesker i Paris og Roma ikke har feiret karneval. Karnevalet i Venezia ble først gjenopptatt i 1979.

Opprinnelsen til ordet «karneval» er uklart. En del mener det stammer fra italiensk carne- eller carnovale, fra latin carnem («kjøtt») + levare («lette, løfte»), som betyr «å fjerne kjøttet». Det har også blitt hevdet at det stammer fra de latinske ordene caro («kjøtt») og vale («farvel»), med andre ord «farvel til kjøttet». En tredje teori hevder at det stammer fra det latinske carrus navalis («skipsvogn») som var en vogn som ble brukt i forbindelse med feiringen av den greske guden Apollo.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Karneval

Gramatikk

Karneval er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Karneval

Karneval har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Karneval har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Karneval er på andre språk.

  • Engelsk Carneval
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›