Inflammasjon

Hva betyr Inflammasjon? Inflammasjon betyr;

Inflammasjon (fra latin, īnflammō, «Jeg antennes, påtent») eller betennelse er organismens forsvarsreaksjon i et vev eller organ som er skadet, eksempelvis ved fysisk skade, stråling, kjemisk eller ved en infeksjon. På norsk brukes som regel ordet betennelse likt som inflammasjon. Betennelse fører med seg fem hovedsymptomer; rødhet (rubor), varme (calor), hevelse (tumor), smerte (dolor) og at de involverte organene ikke fungerer skikkelig (functio laesa).

Egenskaper
Betennelse har to hovedkomponenter; cellulær og eksudativ. Den eksudative komponenten påvirker flyten av væske, ofte med et høyt innhold av proteiner som fibrin, og immunoglobuliner (antistoffer). Blodårer oppstrøms fra betennelsesstedet utvides slik at blodtilførselen til stedet øker (og forårsaker varme og rødhet), mens blodårene nedstrøms trekker seg sammen, slik at drenasjen minker. Dette skjer samtidig som at blodåreveggenes gjennomtrengelighet økes, og fører til at det siver blodplasma ut i vevet og dermed hevelse. Hevelsen trykker på de omkringliggende vevene og komprimerer nerveender, som fører til smerte.

Den cellulære komponenten omfatter bevegelsen av hvite blodceller fra blodårene og ut i vevene. Hvite blodceller eller leukocytter trenger gjennom kapillærårene og ut i vevet, og opptrer der som fagocytter; de omslutter og dreper fremmede celler og partikler. De kan også bidra til å avgrense større infeksjoner.

CRP er en blodprøve som brukes som et mål på betennelse. Det kan påvises høye verdier i blodet 6–12 timer etter at en infeksjon har startet.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Inflammasjon

Gramatikk

Inflammasjon er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Inflammasjon

Inflammasjon har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Inflammasjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Inflammasjon er på andre språk.

  • Engelsk inflammation
  • Tysk entzündung
  • Fransk inflammation
  • Italiensk infiammazione
  • Spansk inflamación
  • Gresk φλεγμονή (flegmoní̱)
  • Kroatisk upala
  • Russisk воспаление (vospaleniye)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›