Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Patogen

Hva betyr Patogen? Patogen betyr;

Patogen (fra gresk pathos, «lidelse», og genesis, «opphav») er et biologisk eller medisinsk begrep som brukes om det som forårsaker sykdommer, vanligvis bakterier og virus. Adjektivet patogen er synonymt med «sykdomsfremkallende».

På samme måte brukes begrepet patogenese om hvordan en sykdom oppstår, utvikler seg og forløper.

Patogener eller patogene organismer, er en betegnelse på sykdomsfremkallende mikroorganismer, særlig sykdomsutløsende bakterier til forskjell fra alle andre bakterier som ikke har med sykdom å gjøre. Bakterier og virus som ikke er sykdomsfremkallende kalles gjerne apatogene.

Eksempler på bruk

Patogen er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Patogen er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Patogen har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Patogen har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside