Patogen

Hva betyr Patogen? Patogen betyr;

Patogen (fra gresk pathos, «lidelse», og genesis, «opphav») er et biologisk eller medisinsk begrep som brukes om det som forårsaker sykdommer, vanligvis bakterier og virus. Adjektivet patogen er synonymt med «sykdomsfremkallende».

På samme måte brukes begrepet patogenese om hvordan en sykdom oppstår, utvikler seg og forløper.

Patogener eller patogene organismer, er en betegnelse på sykdomsfremkallende mikroorganismer, særlig sykdomsutløsende bakterier til forskjell fra alle andre bakterier som ikke har med sykdom å gjøre. Bakterier og virus som ikke er sykdomsfremkallende kalles gjerne apatogene.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Patogen

Gramatikk

Patogen er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Patogen

Patogen har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Patogen har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Patogen er på andre språk.

  • Engelsk pathogen
  • Tysk erreger
  • Fransk pathogène
  • Italiensk patogeni
  • Spansk patógenos
  • Gresk παθογόνων (pathogóno̱n)
  • Kroatisk patogen
  • Russisk Возбудитель (Vozbuditel')

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›