Kapitulasjon

Hva betyr Kapitulasjon? Kapitulasjon betyr;

Kapitulasjon (Latin capitulum, et lite hode – caput = «hode» – eller en divisjon; capitulare, å forholde seg til avtale) er en avtale i krigstid for overgivelse av en troppestyrke, en by, deler av et land eller et helt land til fienden.

Kapitulasjon er en ikke uvanlig hendelse i krig. Vanlige vilkår fra den som kapitulerer er ofte sikkerhet for privat eiendom og garanti for religionsfrihet, mens den som kapitulerer vanligvis blir avkrevet et løfte om å ikke benytte våpen etter kapitulasjon.

Artikkel 35 i Haag-konvensjonen av 1899 om lov og skikker knyttet til krig bestemmer at en kapitulasjon avtalt mellom to parter må skje i henhold til reglene om militær ære. Når avtalen er undertegnet må den respekteres av begge parter.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Kapitulasjon

Gramatikk

Kapitulasjon er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Kapitulasjon

Kapitulasjon har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Kapitulasjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Kapitulasjon er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›