Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Kapitulasjon

Hva betyr Kapitulasjon? Kapitulasjon betyr;

Kapitulasjon (Latin capitulum, et lite hode – caput = «hode» – eller en divisjon; capitulare, å forholde seg til avtale) er en avtale i krigstid for overgivelse av en troppestyrke, en by, deler av et land eller et helt land til fienden.

Kapitulasjon er en ikke uvanlig hendelse i krig. Vanlige vilkår fra den som kapitulerer er ofte sikkerhet for privat eiendom og garanti for religionsfrihet, mens den som kapitulerer vanligvis blir avkrevet et løfte om å ikke benytte våpen etter kapitulasjon.

Artikkel 35 i Haag-konvensjonen av 1899 om lov og skikker knyttet til krig bestemmer at en kapitulasjon avtalt mellom to parter må skje i henhold til reglene om militær ære. Når avtalen er undertegnet må den respekteres av begge parter.

Eksempler på bruk

Kapitulasjon er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Kapitulasjon er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Kapitulasjon har sitt opphav fra og er oppført med følgende relaterte stikkord; , , , , , , . Kapitulasjon har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside