Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Status quo

Hva betyr Status quo? Status quo betyr;

Status quo er et latinsk uttrykk for uforandret tilstand. Å beholde status quo er å beholde tilstanden slik den er i øyeblikket. Uttrykket kommer fra det diplomatiske begrepet status quo ante bellum, som betyr «den tilstand som hersket før krigen», altså tilbaketrekking av fiendtlige styrker og gjeninnsettelse av den tidligere herskeren.

Eksempler på bruk

Status quo er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Status quo er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Status quo har sitt opphav fra og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Status quo har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside