Status quo

Hva betyr Status quo? Status quo betyr;

Status quo er et latinsk uttrykk for uforandret tilstand. Å beholde status quo er å beholde tilstanden slik den er i øyeblikket. Uttrykket kommer fra det diplomatiske begrepet status quo ante bellum, som betyr «den tilstand som hersket før krigen», altså tilbaketrekking av fiendtlige styrker og gjeninnsettelse av den tidligere herskeren.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Status quo

Gramatikk

Status quo er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Status quo

Status quo har sitt opphav fra Latin og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Status quo har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Status quo er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›