Keramikk

Hva betyr Keramikk? Keramikk betyr;

Keramikk er produkter fremstilt ved å brenne uorganiske, ikke-metalliske materialer som tørket leire over åpen ild, i en grop eller i en ovn. Naturlig leire kan tilsettes andre mineraler fra jorden eller kjemisk behandlet pulver, se keramiske materialer. Keramikken er krystallinsk og har komponenter som er forbindelser mellom metalliske og ikke-metalliske elementer som aluminium og oksygen, silisium og nitrogen, og silisium og karbon.

Ordet keramikk har flere overlappende betydninger, avhengig av om det benyttes innen materialvitenskap, kunst eller arkeologi. Innenfor materialvitenskap er betegnelsen generell og kan omfatte alle keramiske materialer, keramisk vitenskap eller ingeniørvitenskap, samt keramisk industri. Den andre betydningen handler om keramikk som gjenstander laget av leire (eng. pottery), enten som kunstverk eller som bruksgjenstander, produsert i fortid eller nåtid. Her settes det et skille, for oftest blir konstruksjons- eller industrielle keramikkprodukter holdt utenfor denne delen.

Viktig å merke seg er at på engelsk har ordene ceramics og pottery ulik betydning. Ceramics brukes blant annet som en generell betegnelse, mens pottery vanligvis brukes for å beskrive keramiske produkter laget av leire. På norsk finnes intet synonym for ordet pottery, og termen keramikk omfatter da både keramikk generelt, og keramikk av leire.

Ordet keramikk kommer fra det greske ordet keramos, som oftest oversettes med «brente ting». Kerameikos er navnet på en bydel i Athen, som i antikken var hovedsete for keramikkproduksjonen i byen.

Eksempler på bruk

  1. «Pottery is back!» heter utstillingen i Kunstnerforbundet som viser dagens store interesse for keramikk. Digitaliseringen av arbeidslivet bidrar til en renessanse for det håndlagde og unike.

  2. Hun er en av de virkelige veteranene innenfor det norske brukskunstmiljøet. Elisa Helland-Hansen er født i New York av amerikansk kunstnermor og norsk arkitektfar og har bodd i Bergen det meste av livet.

Gramatikk

Keramikk er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Keramikk

Keramikk har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Keramikk har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Keramikk er på andre språk.

  • Engelsk ceramics
  • Tysk keramik
  • Fransk céramique
  • Italiensk ceramica
  • Spansk cerámica
  • Gresk κεραμικά (keramiká)
  • Kroatisk keramika
  • Russisk керамика (keramika)

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›