Kino

Hva betyr Kino? Kino betyr;

Kino er et lokale for filmframvisning. Som oftest er det et inngangsparti med en billettluke, et maskinrom med kinomaskiner (prosjektører) og en sal med et lerret og sitteplasser for publikum. I 2004 var det 245 kinoer i Norge, hvorav 161 ble drevet av kommuner.

Ordet kino er en forkortelse av «kinematograf», en norsk form av det franske Cinématographe (dannet av gresk kineo, det vil si «bevege», og grafein, «skrive, tegne»), navnet på brødrene Lumières filmframviser fra 1894 som viste «levende bilder».

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Kino

Gramatikk

Kino er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Kino

Kino har sitt opphav fra Fransk, Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Kino har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Kino er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›