Ser du etter fysiske fremmedordbøker? Vi anbefaler følgende;
Bøker om etymologi | Norsk fremmedordbok | Norsk etymologisk ordbok | Kjæelighetens etymologi

Kino

Hva betyr Kino? Kino betyr;

Kino er et lokale for filmframvisning. Som oftest er det et inngangsparti med en billettluke, et maskinrom med kinomaskiner (prosjektører) og en sal med et lerret og sitteplasser for publikum. I 2004 var det 245 kinoer i Norge, hvorav 161 ble drevet av kommuner.

Ordet kino er en forkortelse av «kinematograf», en norsk form av det franske Cinématographe (dannet av gresk kineo, det vil si «bevege», og grafein, «skrive, tegne»), navnet på brødrene Lumières filmframviser fra 1894 som viste «levende bilder».

Eksempler på bruk

Kino er ikke registeret med eksempler.

Grammatikk BETA

Kino er ikke registrert med grammatisk data.

Diskusjon

Meta

Kino har sitt opphav fra , og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Kino har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Kilde: Besøk nettside