Kreativitet

Hva betyr Kreativitet? Kreativitet betyr;

Kreativitet er skapende evne eller virksomhet, det vil si oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller finne på noe nytt. Kreativitet er avgjørende for å løse problemer og utfordringer innen alle fag og i alle situasjoner og for å skape forandring og fornyelse. Kreativitet blir særlig forbundet med oppfinnelser og vitenskap, kunst og håndverk, men også næringsliv og markedsføring der utøverne gjennom fantasi og forestillingsevne tenker annerledes og nytt, skaper noe originalt eller setter noe kjent sammen på nye måter.

Ordet kreativitet kommer fra latin creare som betyr «å lage» eller «å skape». Adjektivet kreativ kan brukes om personer, det vil si skapende mennesker der kreativitet er en fremtredende egenskap ved personligheten deres, eller om løsninger og ting som er nyskapende, originale eller overraskende. Kreativitet regnes vanligvis som noe svært positivt, men kan også brukes ironisk om originale, men dårlige forslag eller bortforklaringer der det er etablerte løsninger og fasitsvar, for eksempel i uttrykk som «kreativ bokføring».

Ofte brukes begrepene kreativitet og innovasjon om hverandre. Det er imidlertid stor forskjell på disse begrepene, og en enkel huskeregel kan være at kreativitet er å unnfange og skape ideen, mens innovasjon er det å sette ideen ut i livet. Innovasjoner gjelder særlig nyskapninger og forbedringer innen teknologi og samfunn.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Kreativitet

Gramatikk

Kreativitet er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Kreativitet

Kreativitet har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Kreativitet har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Kreativitet er på andre språk.

  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›