Klinikk

Hva betyr Klinikk? Klinikk betyr;

Klinikk (fra gresk κλίνειν (klinein), «å skråne, å lene seg på, å hvile») er innen medisinsk vitenskap navnet på den delen av legevitenskapen som gjelder beskrivelse av sykdommene slik de observeres ved sykesengen og undervisning i legevitenskap ved sykesengen («å holde klinikk»). I en bredere forstand er det navnet på den praktiske utøvelsen av medisin, som motsetning til mer teoretisk legevitenskap. Legevitenskapen er overveiende klinisk orientert, og de fleste leger jobber klinisk.

Begrepet klinikk brukes også som betegnelse på behandlingsinstitusjoner, særlig spesialiserte institusjoner (f.eks. kvinneklinikk, psykiatrisk klinikk eller barneklinikk). Ved sykehus er klinikk navnet på større enheter, over avdelingsnivå, som omfatter flere avdelinger og gjerne dekker en eller flere medisinske spesialiteter. Lederen for en sykehusklinikk kalles klinikksjef. Klinikk brukes også om mindre behandlingsinstitusjoner (f.eks. privatklinikk, kan være alt fra en liten privatpraksis til et større privat sykehus).

Eksempler på bruk

  1. Private investorer la tirsdag fram planene for en ny kreftklinikk på Radiumhospitalet, som skal stå klar i 2018.

  2. Endelig kom svaret nøkkelpersonene har ventet på siden august: Friskstiftelsen får langsiktig avtale med Helse Sør-Øst om 20 behandlingsplasser innen psykisk helsevern, og bygger klinikk på Terningen Arena.

Gramatikk

Klinikk er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Klinikk

Klinikk har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Klinikk har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Klinikk er på andre språk.

  • Engelsk clinic
  • Tysk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Spansk
  • Gresk
  • Kroatisk
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›