Ekko

Hva betyr Ekko? Ekko betyr;

Ekko er et lydfenomen som oppstår når en lyd reflekteres og blir hørt på nytt. Normalt krever det en forsinkelse på minst 0,1 sekunder for at øret skal oppfatte fenomenet som et ekko, noe som en innebærer en reflekterende avstand på minst 17-18 meter. Lydens hastighet i luft varierer med trykk og temperatur, men er rundt 340 m/s ved 15 °C og normalt trykk ved havnivået. Et ekko blir sterkere om den reflekterende flaten er konkav.

Ekko som gjenklang, tilbakekasting eller tidsforskyvelse av lyd kan typisk opptre i en brønn, et stort rom eller fra en fjellside. Et ekte ekko er en enkelt refleksjon. Dersom lytteren blir truffet av mange ekko som glir over i hverandre, blir det kalt reverberasjon. Begge deler bidrar til at torden har en tendens til å rumle, og til tordenens lydbilde er forskjellig i for eksempel fjellet og i en storby med høyhus. Raskere ekko kan også oppfattes om lyden stusser gjentatte ganger mellom to flater på kortere avstand enn 17 meter, såkalt fladderekko eller klapperekko, noe som kan omfattes som ubehagelig. Det samme fenomenet kan oppleves ved mindre avstand, for eksempel de fleste steder innendørs, merkes refleksjonen av lyd som etterklang. Denne kan være svært sjenerende («dårlig akustikk»), ikke minst for blinde. Et tiltak for å redusere støy i eksempelvis barnehager er å bruke støydempende (lydabsorberende) materialer som reduserer etterklangen.

Ekko blir brukt i blant andre sonar, ekkokardiografi og ICMP.

Ekko som begrep er avledet fra Ekho, (gresk ēkhē (Ηχώ), «lyd») en nymfe i gresk mytologi, som ble straffet av Hera ved at stemmen ble tatt fra henne og hun kunne deretter bare tåpelig gjenta det siste andre sa.

Eksempler på bruk

    Det er ikke registrert eksempler på bruk av Ekko

Gramatikk

Ekko er ikke registrert med grammatisk data.

Mer informasjon om Ekko

Ekko har sitt opphav fra Gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Ekko har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

På andre språk

Se hva Ekko er på andre språk.

  • Engelsk echo
  • Tysk echo
  • Fransk écho
  • Italiensk eco
  • Spansk eco
  • Gresk
  • Kroatisk odjek
  • Russisk

Fremmedord quiz

Test ut dine fremmedord kunnskaper med en av våre quizer.

Seneste fremmedord

Se alle fremmedord ›

Seneste fraser

Se alle fraser ›